Averías 24h 900 102 307 Tel�fono Aver�as
Buscar
febrero 03, 2023
Privacidad
Privacidad
GIACSA compleix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. Amb aquesta finalitat, aplica les mesures de seguretat contemplades al Document de Seguretat Intern i realitza sessions de formació específica als empleats de l’entitat a la vegada que els exigeix la signatura d’un compromís de seguretat.

Als formularis que recullen dades de caràcter personal s’informa, de conformitat amb la legislació sobre protecció de dades, de la finalitat de les dades, la identitat i de l’adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només es tractaran i se cediran amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Amb la finalitat que la informació de què disposa GIACSA sempre estigui actualitzada i no contingui errors, es demana als clients i usuaris que comuniquin, d’acord amb les condicions fixades al Document de Seguretat Intern i al web, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal i de facturació.