Avaries 24h 900 102 307 Tel�fono Aver�as
Buscar
de desembre 10, 2022
Recomanacions d'Ús
Recomanacions d'Ús

GIACSA permetrà el lliure accés a qualsevol persona al seu web amb la finalitat que, d’acord amb el seu perfil d’usuari, obtingui la informació que pugui ser-ne destinatari o bé pugui realitzar les  transaccions previstes, sempre que respecti les normes sobre seguretat i confidencialitat i utilitzi els mecanismes de verificació d’usuari que GIACSA estableixi com a necessaris.

GIACSA ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objectiu d'evitar, tant com es pugui i sempre segons l'estat de la tecnologia, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

Els continguts del web, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que s’indiqui el contrari, no constitueixen una oferta vinculant.

GIACSA es reserva el dret d’introduir esmenes o efectuar omissions parcials o totals dels continguts actuals del web quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir-ne l’accés d’una manera temporal o permanent.